Over ons

 
Wij hebben maar één missie:
SAMEN NEDERLAND VERGROENEN
Doe je mee?

Echt groen gas
Als consument had je geen keuze tussen ‘grijs’ en ‘groen’ gas. Er werd wel CO2-gecompenseerd gas aangeboden (we planten een boom voor je ter compensatie van je uitstoot), maar écht CO₂-neutraal groen gas werd alleen nog maar voor andere doeleinden dan consumentenverbruik aangeboden.

Van producent naar consument
Met Vergroenjegas.nl bieden we de oplossing. Het is een platform waar aanbieders hun groen gas rechtstreeks aan jou kunnen aanbieden. 

Het groene gas dat wordt aangeboden, wordt geproduceerd uit duurzame bronnen zoals GFT-afval, waarvoor de producent certificaten krijgt. Die certificaten kun jij kopen. Zo kun jij je eigen gasverbruik geheel of gedeeltelijk vergroenen en tegelijkertijd ondersteun je daarmee de productie van groen gas. Zo wordt het voor producenten rendabeler om groen gas te maken.

Ons ideaal
Iedereen die groen wil doen, kan dus op ons platform bouwen aan een groener Nederland. Wij hopen dat daardoor een win-winsituatie ontstaat. Pas bij een grotere vraag, wordt een grotere productie van duurzaam groen gas interessant. Ons ideaal!

Onze visie
Voorzien in een transparant platform dat vraag en aanbod van groen gas (certificaten) faciliteert, zodat er een natuurlijke groei ontstaat in duurzaam groen gas. We verbinden vraag en aanbod en brengen daarmee een duurzame toekomst dichterbij waarin écht groen gas een grote rol speelt. We werken op een innovatieve, open en eerlijke manier aan een betere toekomst en spelen in op veranderingen in de markt.

 

Maak jij samen met ons Nederland groener? Koop dan nu een certificaat of sluit je aan als aanbieder.

 

Koop hier je groen gas certificaat!

Speciaal bedankje
We willen GasTerra en Gasunie bedanken dat we ons ideaal nu na kunnen streven, zij zorgden voor de financiering om dit project te lanceren. Vergroenjegas.nl is ontwikkeld door een start up die wordt gefaciliteerd door Gasunie.

De mensen
We werken met een team aan Vergroenjegas om onze wens, ons ideaal te laten slagen. Heb je vragen, wil je bijdragen, groengascertificaten aanbieden of ons gewoon iets vertellen, neem gerust contact met ons op!


Patrick Tel

Wildrik Pepping