Over ons

Wij hebben maar één missie:
SAMEN NEDERLAND VERGROENEN
Doe je mee?

Als consument had je geen keuze tussen ‘grijs’ en ‘groen’ gas. Er wordt wel CO2-gecompenseerd gas aangeboden (we planten een boom voor je ter compensatie van je uitstoot), maar écht CO₂-neutraal groen gas werd alleen nog maar voor andere doeleinden dan consumentenverbruik aangeboden.

Dus kregen wij het idee om  daar iets aan te doen. Met Vergroenjegas.nl bieden we een oplossing. Het is een platform waar aanbieders hun groen gas rechtstreeks aan jou als consument kunnen aanbieden. Het groene gas dat wordt aangeboden, wordt geproduceerd uit duurzame bronnen zoals GFT-afval, waarvoor de producent certificaten krijgt. Die certificaten kun jij kopen. Zo kun jij je eigen gasverbruik geheel of gedeeltelijk vergroenen en tegelijkertijd ondersteun je daarmee de productie van groen gas. Want zo wordt het voor producenten rendabeler om groen gas te maken. Consumenten, aanbieders en iedereen die groen wil doen, kunnen dus op ons platform bouwen aan een groener Nederland. Wij hopen dat daardoor een win-winsituatie ontstaat. Pas bij een grotere vraag, wordt een grotere productie van duurzaam groen gas interessant. Ons ideaal!

Onze visie luidt dan ook
Voorzien in een transparant platform dat vraag en aanbod van groen gas (certificaten) faciliteert, zodat er een natuurlijke groei ontstaat in duurzaam groen gas. We verbinden vraag en aanbod en brengen daarmee een duurzame toekomst dichterbij waarin écht groen gas een grote rol speelt. We werken op een innovatieve, open en eerlijke manier aan een betere toekomst en spelen in op veranderingen in de markt.

Maak jij samen met ons Nederland groener? Koop dan nu een certificaat of sluit je aan als aanbieder.

Koop hier je groen gas certificaat!

Speciaal bedankje
We willen GasTerra en Gasunie bedanken dat we ons ideaal nu na kunnen streven, zij zorgden voor de financiering om dit project te lanceren. Vergroenjegas.nl is ontwikkeld door een start up die wordt gefaciliteerd door Gasunie.

De mensen
Als je contact opneemt met Vergroenjegas.nl krijg je één van de volgende mensen te spreken:


Patrick Tel

Wildrik Pepping