Uw aankoop leidt tot verduurzaming. Hoe dat exact werkt vind je hieronder. In de eerste infographic zie je hoe de extra inkomsten voor producenten leiden tot stimulering van groen gas. In de tweede infographic wordt aangegeven hoe het certificeren door Vertogas werkt.

Door groengascertificaten te kopen draag jij bij aan verduurzaming. Hoe werkt dat?

Jij gebruikt gas om te koken, te douchen en voor het verwarmen van je huis. Het energiebedrijf (bijvoorbeeld Essent, Nuon, Eneco) dat aan jou levert koopt dit in van gasproducenten via de gasmarkt. Vroeger waren dit alleen producenten van het fossiele aardgas, zoals de NAM.

Groengasproducenten moeten concurreren met de aardgasproducenten op de gasmarkt. Door de hogere productiekosten van groen gas is de prijs die de groene producenten ontvangen op de gasmarkt onvoldoende om hun kosten te dekken. Daarom krijgen sommige producenten momenteel een SDE+-subsidie, maar ook deze dekt de kosten vaak niet volledig. Groengasproducenten kunnen op de gasmarkt geen hogere prijs vragen dan aardgasproducenten omdat groen- en aardgas door dezelfde leidingen gaat. 

Door certificaten kunnen groengasproducenten bewijzen dat ze groen gas hebben geproduceerd. Deze certificaten worden uitgegeven door een overheidsbedrijf dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is aangewezen: Vertogas. Deze controleert continu hoeveel groen gas iedere producent produceert. De gebruikers die deze certificaten kopen mogen het gebruik claimen van het groene gas dat aanwezig is in de leidingen.

Jij kan zo’n certificaat bij ons kopen. Hierdoor kook, douche en stook jij in het vervolg CO2-neutraal. En jij zorgt ervoor dat de groengasproducent zijn kosten kan dekken met als gevolg dat hij gestimuleerd wordt om nog meer groen gas te produceren. Zo zorgen we samen voor meer groen gas in de gasleidingen en wordt het aandeel van fossiel aardgas kleiner.

Vertogas is door het ministerie van EZK aangewezen om groen gas te certificeren. Hoe werkt dat?

Vertogas is een semi-overheidsbedrijf dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is aangewezen als de certificeerder van groen gas. Zij houden bij hoeveel groen gas er door iedere producent wordt geproduceerd en geven hiervoor certificaten uit. Dit certificaat bewijst dat de producent een bepaalde hoeveelheid groen gas heeft geproduceerd en kan door de producent worden verkocht aan consumenten of bedrijven die aanspraak willen maken op écht groen gas. Zo kun je zonder schuldgevoel voor het klimaat CO2-neutraal koken, douchen en je huis verwarmen!

De gebruikers die in het bezit zijn van deze certificaten mogen het gebruik claimen van het groene gas dat aanwezig is in de leidingen. Alle andere gebruikers leggen (impliciet) een claim op fossiel aardgas.

Jij kan deze certificaten bij ons kopen.  Zodra een certificaat door jou is aangekocht schrijft Vertogas dit certificaat af in het centrale register. Hierdoor kan ieder certificaat maar één keer worden verkocht en ben jij de enige die aanspraak kan maken op de gekochte hoeveelheid groen gas.